Nová verzia WINTES pre rok 2010 - 4.01.A02

30.12.2009 08:58

 

Na ftp.wintes.sk sme umiestnili novú verziu účtovníctva WINTES. Jedná sa o koncoročnú verziu, s ktorou je potrebné urobiť prechod do roku 2010. Popis zmien je uložený tiež na ftp.wintes.sk

Späť