27.10.2017 9:00-11:00 Pracovné raňajky s WINTESom

27.10.2017 09:00

Kedy: 27.10.2017 od 9:00 do 11:00

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Senica v    s p o l u p r á c i    s INTES Trnava s.r.o., DM-data s.r.o. a daňovým poradcom Ing. Martinom Čačalom Vás pozýva na pracovné raňajky spojeneé s predstavením systému WINTES SQL AGRO.

Kde: Café kongresové centrum Senica

Prihlásiť sa na bezplatný seminár

Program:

Ø  Inventarizácia majetku v IS WINTES SQL – AGRO

Ø  Kontroly a komunikácia s Finančnou správou SR

Ø  Komunikácia so systémom AgroCont od firmy ISAT s.r.o.

Ø  Možnosti opráv a automatické účtovanie v IS WINTES SQL – AGRO

Dozviete sa aj veľa iných praktických informácií o informačnom systéme WINTES  SQL- AGRO.

Pre všetkých ponúkame zaujímavý bonus

 „Osloboďte sa od nákladov“

( viac informácii na stretnutí )

Späť