Prepojenie IS AgroCont - WINTES

28.09.2016 18:29

008Pozvánka-RPPK-WINTES-ISAT.png (3054907)

Kvôli veľkému záujmu Vás dovoľujeme pozvať na ďalšie bezplatné školenie s názvom Nutnosť prepojenia informačných systémov v dôsledku legislatívnych zmien v poľnohospodárstve. Dňa 6.10.2016 v Agroinštitúte v Nitre sa uskutočňujú prednášky o prepojení ekonomického systému WINTES s agrárnym informačno-kontrolným systémom AgroCont. Prednášky nie sú určené len pre používateľov týchto softvérov!

    Vašu účasť vopred potvrďte mailom na ballonova@isat.sk alebo na telefónnom čísle  0911 761 127, najneskôr však do 4.10.2016. Ďalšie informácie nájdete v prílohe.

Späť