SEPA výpisy z účtu

01.02.2016 00:00

Importujte si výpisy z účtu do WINTES v SEPA XML formáte

Aj viacstranový výpis z účtu zaúčtujete okamžite

Späť