Tatranské Matliare - stretnutie WINTES

06.10.2015 13:53

INTES Trnava s.r.o, ASOFT Prešov,  DM Data s.r.o a ISAT s.r.o.v spolupráci s Ing. Martinom Čačalom – daňovým poradcom a pod záštitou RPPK Trnava usporiadali v termíne 28.-30. Septembra 2015 v Hoteli Hutník celoslovenské stretnutie autorov a používateľov ekonomického systému WINTES-SQL zameraného najmä na poľnohospodárov.

Počas troch dní sa používatelia – ekonomický pracovníci poľnohospodárskych podnikov  v neformálnej atmosfére mohli dozvedieť novinky a trendy vo vývoji ekonomického systému WINTES SQL a taktiež získať nové poznatky a vedomosti pri jeho praktickom využívaní. Tak ako iných podnikateľov aj poľnohospodárov trápi neustála zmena  daňových zákonov. Na stretnutí mali používatelia možnosť oboznámiť sa s legislatívnymi zmenami a problémami pri uplatňovaní daňových zákonov v praxi. Tejto odbornej témy sa výborne zhostill daňový poradca Ing. Martin Čačala, používatelia tak získali nielen odborné informácie z prvej ruky ale súbežne tiež Ján Kovačíč, hlavný vývojár WIINTES SQL názorne z užívateľského pohľadu predviedol ich implementáciu a použitie v systéme WINTES SQL. Nové možnosti využitia už dostupných informácii z WINTES SQL na efektívny systém hospodárenia na pôde prezentoval Ing. Andrej Urbanovič Phd z firmy ISAT s.r.o.

Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 100 používateľov WINTES SQL z celého Slovenska, ktorí si podľa ich reakcií odniesli veľa odborných poznatkov a informácii. Veľký záujem nás teší a zaväzuje a v budúcnosti určite budeme pokračovať v organizovaní podobných stretnutí.

Späť