Zmena koncového cenníka WINTES

10.01.2019 10:12

Určite ste zaznamenali, že sme od roku 2012 nemenili koncové ceny WINTES . Medziročne  stúpajúci trend nákladov (len v roku 2018 bude podľa štatistického úradu priemerné zvýšenie cien v Slovenskej republike 5,5%) na mzdy, energie, školenia a pod. nás donútil premietnuť tento nárast do koncovej ceny programu WINTES.

Od 1.1.2019 meníme koncový cenník programu WINTES AGRO a BUSSINES tak aby sme pokryli len zvýšené náklady.

Podrobnosti o zmenách cenníka nájdete v po prihlásení v Zóne pre používateľa

 

Späť