Aktualizácia cenníka WINTES od roku 2023

03.12.2022 14:04

Aktualizácia cenníka WINTES od roku 2023

 

Od 1.1.2023 upravujeme cenu programu WINTES AGRO a BUSSINES, pričom sme zohľadnili zvýšenie inflácie a priemernej mzdy NH. 

 

Späť