Kalendár akcií

Aktualizácia WINTES pre rok 2021

27.12.2020 09:46

27.5.2019 - 29.5.2019 bude 5. celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES

08.04.2019 12:25
INTES Trnava s.r.o, ASOFT s.r.o.,  DM Data s.r.o v spolupráci s Ing. Martinom Čačalom – daňovým poradcom a pod záštitou RPPK Trnava Vás pozývajú  na 5. celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES zameraného najmä na poľnohospodárov v...

28.5.2018 - 30.5.2018 bude IV. celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES

17.04.2018 10:57
  INTES Trnava s.r.o, ASOFT s.r.o.,  DM Data s.r.o v spolupráci s Ing. Martinom Čačalom – daňovým poradcom a pod záštitou RPPK Trnava Vás pozývajú  na IV. celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES zameraného najmä na poľnohospodárov v...

27.10.2017 9:00-11:00 Pracovné raňajky s WINTESom

27.10.2017 09:00
Kedy: 27.10.2017 od 9:00 do 11:00 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Senica v    s p o l u p r á c i    s INTES Trnava s.r.o., DM-data s.r.o. a daňovým poradcom Ing. Martinom Čačalom Vás pozýva na pracovné raňajky spojeneé s...

29.5.2017 - 31.5.2017 (pondelok – utorok - streda) celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES

12.01.2017 18:44
INTES Trnava s.r.o, ASOFT s.r.o.,  DM Data s.r.o v spolupráci s Ing. Martinom Čačalom – daňovým poradcom a pod záštitou RPPK Trnava Vás pozývajú  na Celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES zameraného najmä na poľnohospodárov v...

Prepojenie IS AgroCont - WINTES

28.09.2016 18:29
008Pozvánka-RPPK-WINTES-ISAT.png (3054907) Kvôli veľkému záujmu Vás dovoľujeme pozvať na ďalšie bezplatné školenie s názvom Nutnosť prepojenia informačných systémov v dôsledku legislatívnych zmien v poľnohospodárstve. Dňa 6.10.2016 v Agroinštitúte v Nitre sa uskutočňujú prednášky o prepojení...

28.9.2015 - 30.9.2015 (pondelok – utorok - streda) - celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES

26.05.2015 20:34
V dňoch 28.9.2015 - 30.9.2015 (pondelok – utorok - streda) sa v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch uskutoční celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES.