Partneri

Ing. Martin Čačala - daňový poradca

Audit, daňové a účtovné poradebnstvo   www.adup.sk

SOFTWARE602 CZ, SK

Dodávateľ databázového SQL servera 602SQL81

KROS a.s. Žilina

Dodávateľ programu "MZdy a personalistika"  OLYMP www.kros.sk    kros@kros.sk    

ASOFT Prešov

Spoluautor, člen vývojového tímu WINTES - SQL, podsystém Mzdy a podsystém Výkazy Predaj a  aplikácia WINTES asoft@slovanet.sk

EKIPO Michalovce

Predaj a  aplikácia WINTES ekipo@stonline.sk

DM-DATA s.r.o. Buková

Spoluautor, člen vývojového tímu WINTES - SQL, podsystém Zvieratá Predaj a  aplikácia WINTES

SOFTTEAM IS, Košice

Predaj a  aplikácia WINTES

DATAMATION s.r.o. Košice

Predaj a  aplikácia WINTES asrsoft@stonline.sk

INFO PC, Veľký Krtíš

Predaj a  aplikácia WINTES

Ing. Laubertová, Poprad

Predaj a  aplikácia WINTES

SOBO Zvolen

Predaj a  aplikácia WINTES