Moduly WINTES

 Aplikácia WINTES-SQL je moderný ekonomický software, určený pre podvojné účtovníctvo vo verzii WINTES Agro aj pre účtovanie špecifík poľnohospodárskeho podniku. Pri jeho vývoji boli využité dlhoročné skúsenosti s obľúbeným FANDovským projektom ASR-PPoK INTES, z ktorého prevzal osvedčený princíp spracovania a ovládania.

Aplikácia WINTES-SQL môže pracovať na jednom počítači s lokálne spusteným SQL serverom, v lokálnej počítačovej sieti, VPN (virtuálna privátna sieť),  alebo cez terminálový prístup kde SQL server beží na počítači ku ktorému sa pripájajú ostatné stanice.

Úplne novú kvalitu aplikácii WINTES-SQL dodáva 32 bitová architektúra klient-server a SQL server firmy Software602.

Serverová časť aplikácie beží na 602SQL-8 serveri, ktorý udržuje konzistentnú dátovú základňu, vykonáva dátové operácie pomocou uložených procedúr, funkcií, triggerov a transakčného systému. 602SQL-8 server má prepracovaný systém ochrany uložených údajov pomocou prístupových práv včítane možnosti ich zašifrovania a automatickej archivácie. 

Klientská  časť aplikácie (klient) beží na stanici klienta a zaisťuje predovšetkým komunikáciu používateľa s databázou cez užívateľské rozhranie /front-end/. 

Rozdelenie aplikácie prináša omnoho vyššiu stabilitu a bezpečnosť uložených údajov. SQL server má vlastné prostriedky na údržbu a spracovanie údajov a zotavenie z chýb pre obnovu poškodenej databáze zo žurnálov zmien.

Údaje už nie sú rozdelené do samostatných súborov, s časovo náročnou indexáciou, ale sú uložené v jednom súbore WB8.FIL /databáza/, o ktorý sa stará rada sofistikovaných metód SQL servera. 

Prevádzkovanie na podniku, ktorý je rozdelený do vzdialených stredísk, pobočiek, predajní a pod., ktoré nie sú prepojené lokálnou sieťou je riešené pomocou terminálových klientov.

Vývojová firma INTES Trnava s.r.o. tak pripravila pre používateľov optimálny vzťah medzi cenou a výkonom novej technológie.

Aplikácia je distribuovaná cez sieť nezávislých predajcov.