Produkty

WINTES-SQL Agro

PPoK verzia WINTES SQL určená najmä pre firmy polľnohospodárskeho sektoru. Obahuje potrebné moduly pre riadenie poľnohospodárskeho podniku napr. výpočet nedokončenej výroby, rozpustenie réžií, rozpustenie nákladov na hnojenie, nákladov na autodopravu, rozpustenie zisku , alebo straty z pomocných činností, kalkulácie vlastných výrobkov a pod... Aplikácia je riešená pre legislatívu Slovenskej republiky Obsahuje moduly: Účtovníctvo Sklad, odbyt Dlhodobý majetok

WINTES-SQL Business

Základná verzia WINTES-SQL business je určená pre široký okruh malých a stredných obchodných firiem do 20PC. Aplikácia je riešená pre legislatívu Slovenskej republiky Obsahuje moduly: účtovníctvo zásoby, odbyt dlhodobý majetok správu systému 

WINTES SQL - Zásoby,odbyt

WINTES SQL obsahujúci len modul zásoby, odbyt, modul maloobchodnej predajne, ponuky, objednávky, predfaktúry, fakturáciu, sledovanie plnenia objednávok, štatistiky Aplikácia je riešená pre legislatívu Slovenskej republiky