Modul "Majetok" aplikácie WINTES

28.12.2010 09:56

 Po ročnej testovacej prevádzke modulu "Majetok" bol tento modul zaradený do hlavnej ponuky aplikácie WINTES a jeho aktivácia je podmienená platným licenčným kódom.

Späť