Prepojenie IS Agrocont - WINTES

28.09.2016 18:25

008Pozvánka-RPPK-WINTES-ISAT.png (2,9 MB)

Kvôli veľkému záujmu Vás dovoľujeme pozvať na ďalšie bezplatné kolenie s názvom Nutnosť prepojenia informačných systémov v dôsledku legislatívnych zmien v poľnohospodárstve. Dňa 6.10.2016 v Agroinštitúte v Nitre sa uskutočňujú prednášky o prepojení ekonomického systému WINTES s agrárnym informačno-kontrolným systémom AgroCont. Prednášky nie sú určené len pre používateľov týchto softvérov!

Vašu účasť vopred potvrďte mailom na ballonova@isat.sk alebo na telefónnom čísle  0911 761 127, najneskôr však do 4.10.2016. Ďalšie informácie nájdete v prílohe.

Tešíme sa na Vás,

Späť