Stretnutie WINTES 2016 skončilo úspešne

03.06.2016 17:42

Ďakujeme všetkým ktorí sa zúčastnili stretnutia používateľov WINTES v Grandhoteli Bellevue v Starom Smokovci. 

Na stretnutí sa zúčastnilo približne 120 používateľov aplikácie WINTES

Tešíme sa na ďaľšie stretnutie

Späť