Verzia WINTES-SQL 8.01.XX pre rok 2014 sa pripravuje

06.12.2013 13:49

Verzia WINTES-SQL 8.01.XX pre rok 2014 sa pripravuje tak aby mohla byť distribuovaná ešte pred koncom roka 2013.

Obsahuje závažné zmeny v oblasti legislatívy DPH, najmä kontrolný výkaz DPH a iné. 

Popis všetkých zmien bude súčasťou verzie WINTES - SQL 8.01.XX

Späť