Verzia WINTES SQL pre rok 2011

28.12.2010 08:51

 Na ftp.wintes.sk bola uložená nová verzia aplikácie WINTES pre rok 2011 s označením 5.01. Obsahuje legislatívne zmeny v oblasti DPH ako aj zapracované pripomienky užívateľov a predajcov.

Späť