Webinár WINTES

03.03.2011 09:59

 Uskutočnil sa 1. webinár k aplikácii WINTES, ktorého sa zúčastnili užívatelia z pohodlia svovej kancelárie prostredníctvom TeamViewer. Naším cieľom je organizovať webináre pravideľne k rôznym modulom a tématickým okruhom. 

Späť