WINTES pre rok 2012

01.01.2012 10:16

Na náš ftp.wintes.sk sme uložili novú verziu pre rok 2012 s označením 6.01. Obsahuje legislatívne zmeny v oblasti DPH ako aj zapracované pripomienky užívateľov a predajcov. Do distribúcie boli zaradené aj podsystémy "Zvieratá" a "Výkazy"

Popis všetkých zmien je na ftp.wintes.sk.

Pripomíname, že na prevádzkovanie verzie 6, je potrebné zadať nové licenčné kódy.

Späť