Licencie

 Licencia – právo na používanie, zákaznícka podpora

Aplikácia WINTES je chránená pred neoprávneným používaním licenčnými kódmi. Pri zakúpení a inštalácii programu zároveň užívateľ získa licenčný kód. Aplikácia WINTES sa dodáva v niekoľkých konfiguráciách pričom každá má vplyv na licenčný kód.

               

Modul Stredisko Zákazka Výkon Stroj Objekt Agro výpočty
AGRO X X X X X X
Business X X X      
           

V rámci týchto dvoch základných konfigurácií je možné inštalovať kombinácie agend:

·         Účtovníctvo

·         Zásoby

·         Majetok.

 

Licenčný kód obsahuje:

 a.     Inštalačný kľúč SQL servera

Inštalačný kľúč SQL servera je generovaný pri inštalácii SQL servera a je jedinečný pre každý počítač. Viacej SQL serverov inštalovaných na ten istý počítač má rovnaký Inštalačný kľúč SQL servera a tým aj licenciu (1).

 b.    Počet prístupov do aplikácie WINTES

Určuje, koľko užívateľov môže byť pripojených a pracovať s aplikáciou v tom istom čase. Ak sa prihlási viac užívateľov ako je uvedené v poli „Počet prístupov“, nasleduje chybová hláška a zobrazí sa zoznam užívateľov, ktorý sú momentálne pripojení.

 c.     Licenčný kód

Licencia umožňuje používať Agro, alebo Busines verziu účtovníctvo, zásoby a majetok. 

 d.    Dátum platnosti zákazníckej podpory

Dátum zákazníckej podpory, je dátum, do ktorého sú užívateľovi zasielané bezplatne inovácie program u a opravy, má nárok na bezplatný telefonický hotline a záruku na funkcie schopnosť aplikácie do dátumu platnosti zákazníckej podpory.

Podľa licenčnej zmluvy pri verzii Agro a prenájme - dátum platnosti znamená dátum, do ktorého sa aplikácia môže používať. Po uplynutí dátumu platnosti voľby vhlavnej ponuky pre prípravu údajov zostanú neaktívne.

 V prípade inštalácie Business verzie aplikácie (nie Agro), alebo predaji verzie Agro,  dátum prekročenia platnosti zákazníckej podpory neznamená zablokovanie aplikácie, ale stratu práva na bezplatné dodávanie inovácií, upgradov, legislatívnych zmien, opráv a telefonickej podpory (hotline). Obnovenie  zákazníckej podpory je možné až po úhrade faktúry na ďalšie obdobie.

Akákoľvek manipulácia s údajmi, ktoré vstupujú do licencie má za následok chybový oznam a voľby ponuky pre prípravu údajov zostanú neaktívne.