Archív článkov

30.5.2016-1.6.2016 - stretnutie používateľov WINTES - Hotel Bellevue, Starý Smokovec

21.03.2016 10:56
INTES Trnava s.r.o, ASOFT Prešov,  DM Data s.r.o v spolupráci s Ing. Martinom Čačalom – daňovým poradcom a pod záštitou RPPK Trnava Vás pozývajú v termíne 30.5.2016 - 1.6.2016 v Hoteli Bellevue v Starom Smokovci na celoslovenské stretnutie autorov...

SEPA výpisy z účtu

01.02.2016 00:00
Importujte si výpisy z účtu do WINTES v SEPA XML formáte Aj viacstranový výpis z účtu zaúčtujete okamžite

SEPA platby

21.01.2016 08:27
Program WINTES je pripravený už teraz na odosielanie platieb v štruktúre SEPA XML, ktorá bude platná od 1.2.2016. V predstihu si vyskúšajte túto novú funkciu a nastavte si Váš bankový softvér na import SEPA platieb z aplikácie WINTES

Tatranské Matliare - stretnutie WINTES

06.10.2015 13:53
INTES Trnava s.r.o, ASOFT Prešov,  DM Data s.r.o a ISAT s.r.o.v spolupráci s Ing. Martinom Čačalom – daňovým poradcom a pod záštitou RPPK Trnava usporiadali v termíne 28.-30. Septembra 2015 v Hoteli Hutník celoslovenské stretnutie autorov a používateľov...

28.9.2015 - 30.9.2015 (pondelok – utorok - streda) - celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES

26.05.2015 20:34
V dňoch 28.9.2015 - 30.9.2015 (pondelok – utorok - streda) sa v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch uskutoční celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES.  

Prevod dlhodobého majetku

06.05.2015 15:16
Na našom ftp.wintes.sk sa už nachádza aktualizácia WINTES  9.04.A21, ktorá obsahuje úpravu pre prevod dlhodobého majetku (a majetkových zvierat) na legislatívu roka 2015 t.j. prevod do nových odpisových skupín, prevod zo zrýchleného odpisovania do rovnomerného a pod. v zmysle nového zákona o...

Seminár pre predajcov WINTES SQL 27-29.4.2015

21.04.2015 09:20
Stretnutie predajcov WINTES SQL sa uskutoční  27-28-29.4.2015 Tentokrát nie na našom obvyklom mieste v Štrbe, ale v Tokaj Macík Winery v Malej Tŕňi. Na programe seminára je okrem oboznámenia sa so zmenami WINTES aj degustácia v priestoroch stredovekej pivnice s odborným výkladom someliéra...

Verzia pre rok 2015 pod číslom 9.xx.xx

01.01.2015 09:22
WINTES SQL pre rok 2015 je pripravený na našom ftp ako verzia 9.xx.xx

Verzia WINTES-SQL 8.01.XX pre rok 2014 sa pripravuje

06.12.2013 13:49
Verzia WINTES-SQL 8.01.XX pre rok 2014 sa pripravuje tak aby mohla byť distribuovaná ešte pred koncom roka 2013. Obsahuje závažné zmeny v oblasti legislatívy DPH, najmä kontrolný výkaz DPH a iné.  Popis všetkých zmien bude súčasťou verzie WINTES - SQL 8.01.XX

Hľadáme dodávateľov služieb

06.12.2013 13:44
Dodávateľ servisných služieb    Firma INTES hľadá dodávateľa na poskytovanie servisných služieb HW a SW.  Požiadavky:    živnostenský list                      vlastné auto      ...